ambedkar quotes in tamil

Ambedkar Quotes in Tamil – அம்பேத்கர் பொன்மொழிகள்

History (வரலாறு) அம்பேத்கர், 14 ஏப்ரல் 1891-இல் ராம்ஜி மாலோஜி சக்பால் மற்றும் பீமாபாய் தம்பதியருக்கு பிறந்தார். அவருடைய முழுப்பெயர் பீம்ராவ் ராம்ஜி அம்பேத்கர். இந்தத் தொகுப்பில் அம்பேத்கர் பொன்மொழிகள் (Ambedkar Quotes in Tamil) மற்றும் அவரின் வார்த்தைகளைப் பார்க்கலாம். Ambedkar Quotes in Tamil நீ […]